Colofon

Dit is de website van de brede school in Rijswijk.

Beheer:
Het beheer van deze website valt onder verantwoordelijkheid van de regiegroep brede school Rijswijk. De uitvoering is in handen van de redactieraad, bestaande uit medewerkers van de afdeling communicatie van de gemeente Rijswijk en de projectleider.

Het beheer van de pagina's van de brede schoollocaties (i.o.) valt onder verantwoordelijkheid van de projectgroepen. Vanaf het moment dat een project is afgerond en de brede school van start gaat, wordt de redactie van deze pagina gevoerd door (medewerkers van) de brede school.

Vraagbeantwoording:
In de ontwikkelfase beantwoordt de projectleider in samenwerking met de projectgroep de vragen die door geinteresseerden en belanghebbenden gesteld worden. In de uitvoeringsfase zijn de samenwerkingspartners van de brede school verantwoordelijk voor vraagbeantwoording.

Vragen en opmerkingen:
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per e-mail bredeschool@rijswijk.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u opmerkt dat de website fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag.

De technische realisatie van deze website is tot stand gekomen door online samenwerken METT Auteursrecht.

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om de informatie op deze website en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Cookie settings